Καθαρισμός μονοπατιού Φουρνή - Πλάκα

Καθαρισμός μονοπατιού Φουρνή - Πλάκα

Καθαρισμός του μονοπατιού από τη Φουρνή Μεραμπέλου μέχρι την παραλία της Πλάκας. Καλούμε τα μέλη και τους φίλους μας να συμμετέχουν σ΄αυτή τη δράση του Πεζοπορικού Ομίλου. Για το σκοπό αυτό ο Πεζοπορικός θα διαθέσει δωρεάν λεωφορείο και εργαλεία για τον καθαρισμό του μονοπατιού. Καλό θα είναι .όσοι συμμετέχοντες διαθέτουν εργαλεία καθαρισμού , να τα κρατούν μαζί τους , ώστε ο καθαρισμός να γίνει συντομότερα και να απολαύσουμε την παραλία της Πλάκας περισσότερη ώρα.