Νίδα - Χάμπαθα

Αναχώρηση από το οροπέδιο της Νίδας αρχικά από αγροτικό δρόμο και στη συνέχεια από μονοπάτι μέχρι το Καμαραϊκό Σπήλαιο. Κινούμαστε εκτός μονοπατιού πάνω σε μια ισοϋψή περιμετρικά της Μαύρης.μέχρι το Σκαρονερό. Συνεχίζουμε την ανάβαση μέχρι την κορυφή Χάμπαθα. Κάνουμε κατάβαση σε απότομο ,κατηφορικό ,ασταθές πεδίο εκτός μονοπατιού ανατολικά της Μαύρης μέχρι το οροπέδιο της Νίδας.