Κάστελος Μελεσσών

Πολύ κοντά στις Μελέσες Πεδιάδας και στο χωριό Φιλίσια, βρίσκεται το άγνωστο εν πολλοίς βυζαντινό φρούριο με την επωνυμία Κάστελος Μελεσών. Ένα από τα επαρχιακού τύπου βυζαντινά οχυρά της Κρήτης υπήρξε έδρα βυζαντινού αριστοκράτη κατά τη Β΄ βυζαντινή περίοδο από τα μέσα του 11ου αιώνα τουλάχιστον μέχρι και την ενετοκρατία.

Το φρούριο διατηρεί σήμερα μέρος του οχυρωματικού του περιβόλου, ίχνη δύο πύργων, ερείπια κατοικιών και δεξαμενών, καθώς και κεντρικό πυργοοικοδόμημα (όπως τα οχυρά του Καταλαγαρίου και της Μέλισας που παρουσιάζονται παρακάτω). Βρισκόταν στην σημαντική οδική αρτηρία από τα παράλια της Αμνισού (Καρτερός) που οδηγούσε στην ενδοχώρα της Πεδιάδας- Αρκαλοχώρι στα αρχαία και στα μεσαιωνικά χρόνια.