Ανατολικές κορφές Ψηλορείτη

Από το Λάκκο του Μιγερού (1570m) ακολουθώντας το  γνωστό μονοπάτι θα ανέβουμε στον Τίμιο Σταυρό (2456m). Η επόμενη κορυφή που θα
επισκεφθούμε είναι ο Αγκαθιάς (2424m)  για να ακουλουθήσει  ο Βουλωμένος  (2270m)  και μετά η τελευταία κορφή ο Κούτσακας  η Κουτσουμπρί (2211) για να τερματίσουμε στην Νίδα (1400m).