Βυζαντινό Κάστρο Τεμένους

Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014

Πεζοπορικές διαδρομές στο Ηράκλειο

Τα λεωφορεία μας μεταφέρουν στον Προφήτη Ηλία. Ανεβαίνουμε στο Κάστρο του Τεμένους. Γίνεται ξενάγηση από τον κύριο Νίκο Γιγουρτάκη και από  άλλους εκπαιδευτικούς . Δίνεται ελεύθερος χρόνος.

Πραγματοποίηση πεζοπορίας από το Κάστρο του Τεμένους μέχρι το Ρουκάνι.

Κάντε κλικ και δείτε τον καιρό.