Ιστρον - Μονή Φανερωμένης - Μεσελέροι

Η αρχαία Ίστρος (50) στην Ιεράπετρα θα είναι ο τόπος εκκίνησης αυτής μας της πορείας. Από αγροτικούς δρόμους και μονοπάτια θα ανέβουμε στην Μ. Φανερωμένης (370). Η πορεία γίνεται μέσα από θαμνώδη εδάφη και καλλιεργημένα με ελιές. Από το Μοναστήρι μπορούμε να παρατηρήσουμε το Μεραμπέλο, την επαρχία Ιεραπέτρας και τις Λασιθιώτικες Μαδάρες. Συνεχίζοντας την πορεία μας θα περάσουμε από τις περιοχές Σκίνοι, Μαύρο Δένδρο, Πετροκοπιά και θα καταλήξουμε στην αρχαία Ώλερο σημερινούς Μεσελέρους.

Κάντε κλικ και δείτε τον καιρό στους Μεσελέρους