Μέσα Λαθισάκι - Καδή Λάκκος - Καθαρό - Χαυγάς -Αγιος Κωνσταντίνος

Στην Ανατολική Κρήτη θα περπατήσομε αυτή την Κυριακή. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιήσομε μια σχεδόν κυκλική πορεία από το οροπέδιο του Λασιθιού στο οροπέδιο του Καθαρού και θα γυρίσομε κυκλικά πάλι στο Λασίθι αλλά σε άλλο χωριό.

   Θα ξεκινήσομε από το Μέσα Λασιθάκι (850) και πεζοπορώντας στο παλιό μονοπάτι μέσα από δάσος πρίνων και αζιλάκων θα περάσουμε από τα Νερούτσικα, θα ανέβουμε στα Μαύρα Χαράκια (1230) και από την βορειοδυτική είσοδο, Πόρο της Μούταλης τον λέγανε, θα κατέβουμε στον οικισμό Κοπράκι του Καθαρού (1100) στο οποίο θα περπατήσουμε για 4,0 χιλιόμετρα περίπου μέχρι να φθάσουμε στην εκκλησία του τίμιου Σταυρού πάνω από το
φαράγγι του Χαυγά. (1200) Από εδώ θα κατέβουμε μέσα στο φαράγγι από μονοπάτι και
μετά από αγροτικό δρόμο θα τερματίσουμε στον Άγιο Κωνσταντίνο.