Κράσι - Αζιλακόδασος - Χαμόπρινα

   Το λεωφορείο μας μεταφέρει μέχρι το Κράσι. Ακολουθώντας υποτυπώδες ανηφορικό μονοπάτι κάνουμε την πρώτη μας στάση στο πλάτεμα στη σκιά ενός μεγάλου αζίλακα.

   Συνεχίζουμε σε ευδιάκριτο μονοπάτι που μας οδηγεί στο Αζιλακόδασος. Κάνουμε στάση στην καρδιά του δάσους και αρχίζουμε να κατηφορίζουμε αε διαμορφωμένο μονοπάτι έχοντας θέα το Κρητικό Πέλαγος και τα βόρεια παράλια.

   Η πεζοπορία μας τελειώνει στη θέση Χαμόπρινα σε διαμορφωμένο χώρο.