Εισαγωικές πεζοπορίες 2018

                                                   ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΕΣ

                                   ΜΝΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΛΙΕΣ –ΙΕΡΑ ΔΕΝΤΡΑ – ΑΣΛΗΠΙΕΙΑ

 

 

Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018:  Στις Μηλίτσες του Κόφινα

 

Κυριακή 4  Μαρτίου 2018 : Γρε  Ελέ

 

Κυριακή  18  Μαρτίου 2018 : Μνημειακός ελαιώνας Αμαρίου

 

Κυριακή  15 Απριλίου 2018 : Μνημειακή ελιά Καβουσίου

 

Κυριακή  3 Ιουνίου 2018 : Ασκληπιείο Λέντα

 

Κυριακή  14 Οκτωβρίου 2018 : Μνημειακή ελιά Βουβών - Μουσείο Βουβών

 

Κυριακή  18 Νοεμβρίου 2018 : Μυρτιά Παλιανής

 
 

Sign up for our Newsletter