Μαθητικό πρόγραμμα 2018 ( Μνημειακές ελιές - Ιερά δέντρα )

                                                        Μαθητικό πρόγραμμα πεζοποριών

                                                      ΜΝΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΛΙΕΣ –ΙΕΡΑ ΔΕΝΤΡΑ

                                                                             ΑΝΟΙΞΗ

Σάββατο, 17 Μαρτίου   Μνημειακή Ελιά Γόρτυνας  και  Ιερός Πλάτανος , Σάββατο, 21 Απριλίου   Μνημειακή Ελιά   Παλιάμας

Σάββατο, 19 Μαΐου   Μνημειακή Ελιά  Πανασού

                                                                         ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Σάββατο, 13 Οκτωβρίου Μνημειακή Ελιά   Καμηλαρίου, Σάββατο, 3 Νοεμβρίου  Ιερός Πλάτανος -Κεραμωτά Τρεμιθιά Αγίου Φανουρίου -Αχλαδέ

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου  Μυρτιά – Μοναστήρι Παλιανής

 
 

Sign up for our Newsletter