Δωρεάν μαθητική πεζοπορία. Ο δρόμος του νερού στο φράγμα του Αποσελέμη

Ο Πεζοπορικός Όμιλος συνεχίζει το μαθητικό του πρόγραμμα για; το 2017. Το μαθητικό πρόγραμμα είναι θεματικό και έχει τίτλο ¨Ο δρόμος του νερού από τα μινωικά χρόνια μέχρι σήμερα".

Για το σκοπό αυτό διαθέτει δωρεάν λεωφορεία για τους μαθητές , τους εκπαιδευτικούς τους και τους συνοδούς τους για την πεζοπορία " Ο δρόμος του νερού στο φράγμα του Αποσελέμη ".

Trekking Hours : 3
Guide : Διοικητικό Συμβούλιο
Departure at 9 o'clock from "Bus Station of Chanioporta"
 
 

Sign up for our Newsletter